Elektroforeningen (EFO)

Hundreåring i ny drakt

Vi har utviklet ny visuell i dentitet for Elektroforeningen (EFO) som fyller 100 år i 2018. Med ny ledelse og et tydelig taktskifte mot et grønnere folkus, var tiden moden for en betydelig endring. Elektroforeningen representerer en teknologibransje som har de beste forutsetninger for å bistå med det grønne skiftet.