Forskningsrådet

Energiforskning for det 21. århundret

Energi21 er Norges strategi for forskning og utvikling innen energisektoren, med visjon om å gjøre Norge til Europas energi- og miljønasjon. Forskningsrådet ønsket en moderne og seriøs publikasjon, med et sobert uttrykk som fremhever innholdet, for både en nasjonal og internasjonal målgruppe.

Les mer

Rapporten har fått et visuelt uttrykk der energiens bevegelse og kraft står i kontrast til teknologien. Årets løsning er en videreføring av design og lay-out fra forrige strategi (2014), og baserer seg på en kompleks illustrasjon som viser fremtidens energi- systemer og satsningsområdene for norsk energipolitikk i årene fremover. Designet kombineres med svart/hvit-foto av av kraften i naturen, sammen med store grafiske fargeflater og stram typografi. Hvert kapittel er fargekodet for tydelig navigasjon.

Energi21 ble etablert av Olje- og energidepartementet i 2008, og har vært utgitt 3 ganger tidligere. Tank har stått for idé/konsept, art direction, design, ombrekking, ferdigstillelse og produksjon av de to siste rapportene.