Kulturminnefondet

Kulturminner

Gå til hjemmesiden

Kulturminnefondet bidrar hver dag til bevaring av vår felles kulturarv gjennom tilskuddsordninger for private. Målet for prosjektet var å skape et unikt visuelt uttrykk som skal gi løfter om kunnskap og innsikt i en sektor med historiefortelling som sin viktigste driver. Vi utviklet en ny visuell identitet med et sterkt symbol og et lesbart og funksjonelt navnetrekk, supplert med en distinkt fargepalett og et sett med ikoner som illustrerer bredden av prosjektene Kulturminnefondet støtter. 


Les mer

Visste du at 5000 verdifulle bygninger forfaller og blir borte hvert år i Norge? Kulturminnefondet jobber hver dag for å bevare av vår felles kulturarv gjennom tilskuddsordninger til private. Ordningen har ikke vært velkjent blant private og Kulturminnefondet besluttet i 2015 å øke informasjonsgraden og samtidig ruste opp identiteten. Tank ønsket å utvikle en visuell identitet som bygger opp under målet om å ta mer plass og ha en tydelig stemme i den offentlige meningsutvekslingen. Dynamikken mellom modernitet og tradisjon ble en viktig driver i visualiseringsprosessen.