Multiling v/Universitetet i Oslo, Språkrådet og Oslo bymuseum

Oslo sier - språk i byen

Gå til hjemmesiden

For første gang arrangeres en utstilling om Oslo som språklig smeltedigel. 

«Målet for utstillingen var 100 000 besøkende innen sommeren 2017, det tallet nådde vi i februar. Vi kan trygt si at utstillingen allerede er en ubetinget suksess – og skolene står i kø for å få omvisning.». 
Bente Ailin Svensen, prosjektleder og professor UiO, Multiling.

«Oslo sier - språk i byen» på Bymuseet i Frognerparken er en ubetinget suksess, og skal nå stå frem til 1. april.

Les mer

På Bymuseet i Frognerparken kan du fra 4. mai og over et år framover besøke utstillingen «Oslo sier - språk i byen». Her kan du høre lyden av Oslos mange språk og dialekter, du blir oppdatert på språksituasjonen i Norge, du kan ta del i en reise gjennom språkhistorien, få innblikk i hvordan det er å vokse opp med flere språk, og ikke minst kan du la deg inspirere til å reflektere over hvordan språk, dialekter og ulike måter å snakke på er koblet til stereotype oppfatninger om hvordan du framstår for andre eller hvordan andre oppfatter deg.