LPO

LPO med energisk og kraftfull identitet

Gå til hjemmesiden

LPO har tre kontorer, henholdsvis i Oslo, Lillehammer og på Svalbard, og ble det viktig å skape en identitet som danner et visuelt fellesskap, som sier noe om hvem de er og hva de står for, og som ikke minst er enkel å håndtere og lett å applisere. 

Les mer

Arkitektkontoret ønsket en ny visuell identitet og webside med utgangspunkt i den gamle logoen. LPO har vokst enormt de siste årene, er rundt 100 ansatte, men manglet gode verktøy for å kommunisere optimalt. Med 3 kontorer i Oslo, Lillehammer og på Svalbard ble det viktig å skape en identitet som samler enhetene, danner et visuelt fellesskap som sier noe om hvem de er og hva de står for, og som ikke minst er enkel å håndtere og lett å applisere. LPO kjennetegnes som et svært demokratisk kontor. Ansatte tilbys partnerskap, og får derfor et sterkere eierskap til prosjektene. Det er lite hierarki, men raust, tilgjengelig, uformelt og med masse personlighet. Ansatte er motoren i LPO, og om vi skulle velge et eneste begrep som beskriver kontoret måtte det bli energi

I energi la vi vilje til prosess, evne til bevegelse og ikke minst fleksibilitet. LPO vil ikke være et kontor som fremtvinger sine løsninger, men heller ha gode prosesser og samarbeid med sine oppdragsgivere. Tank startet med en facelift av den gamle logoen for en bedre likeve i ordbildet. Vi fjernet betegnelsen ARKITEKTKONTOR (de har tross alt stor kjennskap i bransjen og hos målgruppen), og vi endret den konforme blåfargen til en energisk rødoransje som bedre speiler kontorets kraft og vilje. Tilleggselementet er rammen som representerer helhet, fellesskap, fleksibilitet og inkludering i LPO. Rammen kan brukes i ulik tykkelse og følger størrelsen til logoen, som hel ramme eller som utfallende linjer. Primærpalletten er svart, rødoransje og beige. Tilsammen har LPO fått en samlende identitet som gir kraft og selvtillitt til kontoret og som også legger til rette for fleksibilitet både på print og digitale flater. 

Nettsiden er utviklet av Dunderverk.