CERES

Samlende visuell identitet

Gå til hjemmesiden

CERES utvikler, forvalter og drifter fellessystemer og tjenester ved norske universiteter og høyskoler. Senteret skal bidra til standardisering, digitalisering og effektivisering av studieadministrative og forskningsadministrative prosesser.

Les mer

Vi utviklet en identitet som har et kontemporært og enkelt uttrykk og som ivaretar idéen om et samlende senter hvor
assosiasjonen til systemer og tjenester inngår i visualiseringen.